top of page

DATASKYDDSPOLICY

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din personliga integritet. Vi samlar endast in den personliga information som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig. Här beskrivs vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Det är den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du kontaktar oss eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.​

Information som samlas in av driftsleverantören av vår webbplats och analysprogramvara
 • Information om hur du interagerar med webbtjänsterna - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information - din geografiska placering.

Hantering och användning av information

All data vi samlar in om dig lagras säkert i Microsoft 365 miljön. Det kan vara i listor, dokument, i mail och andra platser. Informationen där kan endast användas av de personer i vårt företag som har givits tillgång till den. Viss användardata från dig kan även lagras i Google Analytics då du använder vår webbplats. Data som du ger oss vid ifyllnad av formulär på vår webbplats lagras antingen hos WIX eller i  Microsoft 365. Data i sådana formulär kopieras också ofta till listor, dokument och andra databehandlings och Lagringssätt inom Microsoft 365. Med hjälp av Säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 kan vi söka rätt på all lagrad information vi har om dig och dela med oss av den om du önskar detta.

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och på din enhet

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig

 • För att göra kundanalys, administrera våra tjänster och för vår egen interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål

 • För att förhindra missbruk av våra tjänster och följa tillämplig lagstiftning

 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering och kunna följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

 ​

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi är fast beslutna att alltid skydda din data, och vi kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och på din enhet

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig

 • För att göra kundanalys, administrera våra tjänster och för vår egen interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål

 • För att förhindra missbruk av våra tjänster och följa tillämplig lagstiftning

 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering och kunna följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att få den här typen av uppgifter som mest en gång per 12 månader.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att ditt persondata inte längre är nödvändigt för det syfte den blev insamlad för. 

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att våra webbplatser ska fungera optimalt. 

bottom of page